Stenkil Hansens hjemmeside

På Egeskov Slot

 i Caf'e Jomfru Rigborg spillede Svindinge Salonorkester 

Niels W. Gades Brudevals.

Bent måtte tage en pause i valsen og sætte tempoet lidt ned til sidst, men brudevalsen blev danset