Stenkil Hansens hjemmeside

31. august 2009 Jubilæum efter 40 år og en måned!

Skrevet af Bedstemor og Far(mor)far

Fotokavalkade fra Jubilæumsdagen

Bedstemor går ind ad skoledøren for sidste gang som overlærer ved Kværndrup Skole klokken 9.50 den 31.august 2009

Vi blev fejret i aulaen

Vi blev fejret i Aulaen ..der blev holdt tale.. vi fik medaljer.. og der blev sunget sange

Medaljerne blev placeret

..i små flotte blå æsker fik vi overrakt Dronningens "fortienstmedalje" i sølv med vores navne indgraveret i kanten

1) Bent og Lisbeth har nu sidste dag efter fyrre år i deres fag. Derfor skal de hyldes med en sang, som vi håber, ikke er for lang.

2) Tredje klasse, vi sku’ have Bent.  Vi var alle sammen vældig spændt.  Mat’matik han skulle lære os,  og det lykkedes en del til trods.3) Bum-tabeller, det var klassens hit. 3 og 7 og 9, måske lidt tit. Mange lektier fik vi også for. Nogle gange var han ganske hård.

4) Og på Trente Mølle var han med. Alle glade, da vi tog af sted. Mange biler med en trailer på, så af sted til sø og skov og å.5) Mens vi var der, Bent sku’ vaske op, og maskinen, den var helt i top. To minutter, så var det forbi. Det var noget, som han kunne li’.

6) Kamera og støvler had’ han på, Rigtig mange billeder ku’ han få. De røg ud på skolens intranet. Det for Bent var ganske særlig let.7) Han computernørd på skolen var.  Meget dygtig var han, altid svar. Intet spørgsmål var for stort problem. Da han knokled ud på natten sen.

8) Vi ku’ høre, når han var på vej, altid fløjt og nyn og tral la lej. Nøglerne de raslede i takt, når de ik’ var væk eller forlagt.9) Anti-mobning og en strategi det han havde også andel i. Bent er fan af al slags sport og bold, Messi-trøjen viser hvilket hold.

10) Bent fortalte gerne om sig selv,  børn og børnebørn….og om sig selv. Men i timen var han gerne striks, og fortalte kun om Lille X.11) Håndarbejde fik vi Lisbeth til. Symaskinekort til dem, der vil. Strikke, hækle, sy og flette bånd Alting gjorde hun med sirlig hånd.

12) Men en dag Marie fik en nål tværs igennem fingren’ med et skrål. Lisbeth klarede problemet flot, så igen Marie fik det godt.13) Femte klasse gerne sige vil: ”Tak for gode år” og mere til. I fortjener jeres otium. Ikke jeres skyld, hvis vi er dum’.

HURRA–HURRA–HURRA!!

5.klasse havde lavet en sang til os


5. klasses sang..

Ved Bent og Lisbeths 40 års jubilæum og afsked.

31/8 2009.    Melodi: ”Jeg er havren”

.. og der blev krammet

..Lisbeth var god til en krammer

Bent kunne også

..Bent kunne kramme mere end 2 ad gangen, og børnene fik tidligt fri !
De skulle jo ikke med til 2. halvleg ...for...

4.klasse sang deres Trente Møllesang fra 3.klasse

TRENTE MØLLE -lejrskolesang
Melodi: Frit efter Her i Kardemomme..
Her på Trente Mølle er der vældig godt at bo.
Vi har glæ't os rigtig meget alle må I tro.
Bent og Lisbeth pakket har, så intet må bli' glemt.
Ja, det har sikkert ikke altid været lige nemt.
På Trente Mølle skal vi bo.
Mon der på stuerne bli'r ro?
Ved bålet synger vi en sang!
Vi glæder os endnu en gang.
For vi har lært så mange sange,
Bent vil ha' en masse med.
En lille sangbog bli'r det til.
Vi alle rigtigt synge vil.
Det bli'r en sang om Sorte Tyr,,
om hasselmus, den lille fyr,
Vi alle synger lystigt med
om Stille hjerte sol går ned..
Og når vi så er blevet trætte, går vi alle to og to til vore stuer, for nu skal der være rigtig - rigtig ro.
For vi skal nemlig tidligt op ..
og vaskes skal den dovne krop.
Vi skal jo nå en masse ting ... jo vi bli'r all sat i sving !
                         3. klasse og Ha

Klokken 13 kom hele familien, ledelsen, service -og lærerpersonalet

De kom alle:
Søren og Rikke med Oliver og William
Henrik og Maria med Ingrid og tvillingerne Karen og Johan
Ole og Jenny .. helt ovre fra Sverige med Tilde
og til sidst Pernille og Tino med Anna og Tobias.
Ved "medaljebordet" sad Edvin, Bent Bach, Marianne Aagaard og skolebestyrelsesformand Lars Fredslund... for nu lige at nævne "spidserne"..Jette Holm (SFO-leder) sad dog ved et andet bord. Vores børn blev anbragt ved deres "gamle lærere" .f.eks Søren ved Toudal.. Ole ved Mette o.s.v

..og børnebørnene måtte lege i gymnastiksalen

...far eller mor var legeonkler - eller tanter på skift. Tilde havde dog lokket både far og mor ind i gymnastiksalen

.. og så skulle vi hjem til og beundre gaverne

...bl.a. både fra nuværende personale og "forhenværende" .. pensionistkolleger. (se billedet)

En "damemedalje" og en "herremedalje"

..ja, der blev  festet til den helt  store "sølvmedalje"
TAK allesammen !
(Dronningen eller Kronprins Frederik må vente med takken til vi bliver inviteret til Christiansborg til modtageværelset)

Lisbeths medaljedokument

Medaljebeskrivelsen

Der skulle kvitteres

Lisbeth skulle kvittere for modtagelsen

Hvor skulle vi møde i audiens?

Selvfølgelig var der en beskrivelse eller tegning af Christiansborg med henvisning til den indre slotsgård og naturligvis ved Dronningeindgangen.. Vi kunne selv inden fo r et halvt år bestemme, hvornår vi ville komme og sige tak.
Et par gange om måneden holder Dronningen (eller Frederik) audiens vi skulle bare kigge ind  på www.kongehuset.dk  hjemmesiden.. smart ikke sandt?

15. juni, hvor Dronningen "uddelte" var vi mange "fortienst"-medaljer

15.juni 2009 var vi, som I ser mange,der fik fortienstmedalje i sølv..kan I skimte vores navne.. jeg har sat en *)

Historik, som tak skriv om dig selv


Ordenskapitlet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
Postboks 2143
1012 København K

De Kongelige Ordeners Histograf.

SIden 1808 har personer, der dekoreres væres pligtige til at indsende en levnedsberetning i Orenshistografen--
Med hjemmel i kongelig reskript af 7.oktober 1981 opfordres personer, der får tildelt fortjenstmedaljen, til ligeledes at indsende en levnedsberetning....Hvor intet anføres, vil beretningen være tilgængelig 50 år efter forfatterens død..
.... i henhold til således anførte skal jeg opfordre Dem snarest belejligt at indsende Deres levnedsberetning til ovenstående adresse.