Stenkil Hansens hjemmeside

Det store øjeblik.
Anna på vej nedad. Far Tino har fat i sikkerhedsselen og mor Pernille følger overvågende efter i afslappet stil.