Stenkil Hansens hjemmeside

Fotoalbum

Mandøbussen klar til afgang..dvs. traktor og publikumvogn i to etager
Mandøbussen klar til afgang..dvs. traktor og publikumvogn i to etager
Læg mærke til det er absolut LAVVANDE. Senere kan I se traktoren køre i 40 cm over vejniveau
Læg mærke til det er absolut LAVVANDE. Senere kan I se traktoren køre i 40 cm over vejniveau
Vores trakktorfører gjorde holdt for at samle vadehavsplanter f.eks malurt, som er fortrinligt til at "krydre" en Brøndumsnaps
Vores trakktorfører gjorde holdt for at samle vadehavsplanter f.eks malurt, som er fortrinligt til at "krydre" en Brøndumsnaps
Den højeste "bygning" på Mandø er møllen. Se videoen om, hvordan man sætter kludesejl på den
Den højeste "bygning" på Mandø er møllen. Se videoen om, hvordan man sætter kludesejl på den
Der blev givet en grundig beskrivelse af Mandø med den ca 37 indbyggere. Skolebørnene mistede ca 30 skoledage pg.a tidevandet. De gik jo i skole på fastlandet
Der blev givet en grundig beskrivelse af Mandø med den ca 37 indbyggere. Skolebørnene mistede ca 30 skoledage pg.a tidevandet. De gik jo i skole på fastlandet
Mandø kirke med klokketårnsstativ
Mandø kirke med klokketårnsstativ
Redningsbådshuset er i dag turistbo. En tysk helikopter sørger for al redningsarbejde.
Redningsbådshuset er i dag turistbo. En tysk helikopter sørger for al redningsarbejde.
I 1600-tallet var det eneste, der blev tilbage ved stormfloden var altertavlen..alle druknede.. kun 3 manøboere var på fastlandet... og belev "reddet"
I 1600-tallet var det eneste, der blev tilbage ved stormfloden var altertavlen..alle druknede.. kun 3 manøboere var på fastlandet... og belev "reddet"
Stormflodssøjlens øverste ring var vandstanden i 1600-tallet
Stormflodssøjlens øverste ring var vandstanden i 1600-tallet
Så højt stod vandstanden ved sidste stormflod
Så højt stod vandstanden ved sidste stormflod
Vi kørte til Mandø ved ca 10-tiden i lavvande og hjemad ved ca 16-tiden i højvande ... tidevandet skifter ca hver 6-time
Vi kørte til Mandø ved ca 10-tiden i lavvande og hjemad ved ca 16-tiden i højvande ... tidevandet skifter ca hver 6-time

Mandøturen var et af højdepunkterne på turen til Emmerlev Klev med Tove og Frede i slutningen af september 2012.
Hovedtemaet var godt nok sort sol.. og vi fik set mindst 1.000.000 stære, men det blev også til besøg på møller, Emil Nolde museet ..Møgeltøner..Tønder m.m.