Stenkil Hansens hjemmeside

Hjemturen fra Mandø ved "fir-tiden" var i højvande..dvs.. ca 40 cm OVER grusvejen hjem til fastlandet. Om formiddagen ved 10-tiden tog vi over til Mandø på næsten tør grusvej... LAVVANDE..6 timer efter var HØJVANDE..traktoren kunne dårligt se afmærkningerne, men skimte den "gule" vej 40 cm nede!