Stenkil Hansens hjemmeside

Biograf

Sort sol gik vi efter tre gange.. første gang ved digerne omkring Rudbøl sø..nærmere bestemt.. ved Calle -supermarkedet ..ca 10.000 ved nogle buske og ca. 100.000 i den øvrige sivskov.. 2. aften ved det nordlige dige ved søen så vi ingen stære..MEN 3.gang ve d Calle så vi nok 1.000.000  stære